Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Xuất phát từ tình hình thực tại nêu trên, được sự ưng ý của Sở Nông nghiệp và phát hành nông thôn, trọng điểm Khuyến nông Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mô hình “nuôi tôm càng xanh xen canh sở hữu trồng lúa” sau vụ nuôi tôm sú luân canh sở hữu trồng lúa. Mô hình được thực hiện có mục tiêu thay thế các loài thủy sản nước chè hai (tôm sú, cua biển) nuôi xen trong ruộng lúa bằng đối tượng tôm càng xanh vừa với giá trị kinh tế, vừa mang tài năng thích ứng và sản xuất tốt trong môi trường nước ngọt, tránh được những bất lợi cho vụ canh tác lúa. Qua đó giúp cải thiện thu nhập cho nông hộ trên cùng 1 công ty canh tác, giảm thiểu 1 số mầm bệnh so có nuôi thủy sản nước chè hai liên tục trong ruộng,… Mô hình đã được thực hiện có quy mô 3 điểm (01 ha/điểm) ở 3 hộ dân cày thuộc huyện U Minh Thượng. Sau hơn 5 tháng ương và nuôi tôm, liên kết mang gieo sạ và chăm bẵm vụ lúa, đến nay mô hình đã đạt được hiệu quả khả quan một mực.

 Xem thêm: mô hình nuôi tôm 

 Bắt tay thực hiện, ông Đại phân chia lại diện tích ao nuôi tôm của gia đình. Trước đây, lúc nuôi theo mô hình truyền thống bằng ao đất, toàn thể diện tích 4 ha mặt nước của gia đình đều được Sử dụng làm cho ao nuôi. ngoài ra, với mô hình nuôi tôm khoa học cao, ông Đại chỉ Sử dụng 1 nửa diện tích khiến cho ao nuôi, nửa diện tích còn lại ông Sử dụng khiến cho ao ương. song song, sở hữu 2 ao nuôi, ông Đại đều uống bạt nylon lót đáy và lưới lan che phía trên không gian ao nuôi. 

 “Nuôi tôm quan trọng nhất là nhiệt độ, nhiệt độ lý tưởng cho tôm sản xuất là từ khoảng 280C đến 320C. Việc uống lưới che khiến giảm sút nhiệt độ đại dương nuôi vì lưới đã thu nạp bớt 1 phần nhiệt cần nhiệt độ đại dương nuôi luôn được đảm bảo ở mức hoàn hảo cho tôm tạo ra. tuy nhiên, nhờ lưới che phải cũng hạn chế được ánh nắng trực tiếp chiếu xuống hồ, hạn chế được sự tạo ra của những cái tảo thúc đẩy tới triệu chứng sinh trưởng của con tôm”, ông Đại san sớt về lợi ích của công nghệ nuôi tôm thế hệ. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét